ust
Kalite Politikası
 
Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan , kaliteli ürün ve hizmetleri sunmak firmamızın temel politikasıdır. ISO 9001:2015 gereksinimlerine uygun, güvenli, kaliteli ve yenilikçi hizmet anlayışı ile müşterilerimizin ve tüm ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerine yönelik değer yaratmak misyonumuzdur. Bu düşüncelerimizin hayata geçirilmesindeki ilkeler ve hedefler aşağıdaki gibidir:
 
Hızlı, güvenli, çözüm odaklı, zamanında ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla gerekli tüm proseslerin risk temelli yaklaşım ile kurulması ve yürütülmesini
sağlamak,
 
ISO 9001 ve müşteri şartlarına, ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal gerekliliklere uygun çalışmak, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan bir anlayış içinde güvenilir bir firma olmak,
 
Kaynakları etkin, verimli ve sürdürülebilir kullanmak suretiyle hizmetin sürekliliğini sağlamak,
 
Politikamız doğrultusunda çalışanlarımız ile hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm eğitimleri vermek, uygun çalışma ortamı sağlamak ve bunu teknoloji ile destekleyerek bir aile olmak,
 
Deneyim ve birikimimizi daha da arttırarak ülke ekonomisine verdiğimiz hizmet
kalitesi ile katkıda bulunmak,
 
Tüm aşamalarda çevreye saygılı ve sürdürülebilir bir şekilde prosesleri belirlemek
ve geliştirmek.
 
Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek. Tüm çalışanlarımız bu şekilde belirttiğimiz taahhütlerimizi ve referans aldığımız ISO 9001 sistem standartlarının gereklerini eksiksiz yerine getirmek ile yükümlüdürler. Çalışanlarımızın Kalite Yönetim Sistemimizi; uygulamak, sürekliliğini sağlamak ve sürekli iyileştirmek için motivasyona sahip olduğuna inanıyor, bu konuda gerekli çaba, gayret ve çalışmayı gerçekleştirmelerini bekliyor, üst yönetim olarak Kalite Yönetim Sistemimizin yukarıda belirtilen bu prensipler dahilinde uygulanabilmesi için tüm destek ve kaynağı temin edeceğimizi taahhüt ediyoruz.
Genel Müdür